Magyarán magyaráz
„Nagyon sokszor használjuk ezt a szót magyaráz, magyarázat, magyarázkodik, illetve megmagyaráz, elmagyaráz, megmondja magyarán stb … ez is egészen sajátosan magyar nyelvi jelenség! Ugyanis nincs más nyelv, amely önnön népének nevével nevezné meg az értelmez, értelmezés, értésére ad kifejezéseket.
A jelentéstartalom több jelentés együttese. Benne van a kifejt, elmond, megmond, de az elemez, értelmez, megbeszél, közöl stb. jelentés is. Aligha kell sokkal hosszabban kifejteni, hogy az elmondta, megmondta stb. egyáltalán nem biztos, hogy azt is jelenti, hogy megmagyarázta, azaz elemző módon értelmezte a dolgokat, hanem mindössze közölte őket. Aki valamit megmagyaráz, az most már ezek után mondhatjuk így: elemez, azaz ok~osan értelmez, megmutatja az összefüggéseket is. Ugyanis megint arról van szó, hogy a magyar nyelv önmagát alkalmasnak tartja arra, hogy amikor ennen-önnön népéneknemzetének nevével jelzi a közlés minőségét, hogy azt a lehető legjobbnak vélje!”
Kiss Dénes: Bábel után


NTA
0 Comments