Kiss Dénes
Kiss Dénes (Pacsa, 1936. január 1. – Budapest, 2013. június 21.) József Attila-díjas magyar író, költő, műfordító. 1956–1957-ben Pécsre járt főiskolára. 1960–1962 között elvégezte az Újságíró Iskolát.

1956 október 24-én megjelent verse miatt 1957-ben kizárták az ország összes főiskolájáról és egyeteméről, majd először november 10-én, később 1957. március 10-én letartóztatták és 6 hónapra a Kistarcsai Központi Internálótáborba került.1957 végétől Budapesten gyári munkásként dolgozott, majd könyvtárosként helyezkedett el. 1960–1962-ben az Esti Hírlap, majd üzemi lapok munkatársa, szabadfoglalkozású kb. 10 évig. 1974–1991 között a Népszava irodalmi mellékletének szerkesztője volt. 1985-ben a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság főtitkára lett. 1990-ben a Magyar Néppárt országgyűlési képviselőjelöltje volt. 1991-ben a Magyar Fórum főszerkesztő-helyettese és a Magyarok című folyóirat főszerkesztője volt. 1991–1993 között az Új Magyarország olvasószerkesztője. 1993-ban a Vállalkozói Újság főszerkesztője lett, majd 1993–1994-ben a Heti Újság, illetve Heti Nemzeti Újság főszerkesztője. 1996-ban a Magyar Művészeti Akadémia tagjai közé választották. 1997-ben a Trianon Társaság társelnöke, 1998-ban a KDNP képviselőjelöltje. 1998-tól a Lyukasóra folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. 2000-ben a Trianon Társaság elnöke lett. 2007-től a Magyar Írók Egyesületének elnöke. 2014-ben a Kárpát-medencei Vitézi Rend posztumusz vitézzé avatta. Versek mellett írt novellákat, kritikákat, nyelvészeti tanulmányokat. Forrás: Wikipedia


„Nyelvünk nemcsak szellemi, hanem erkölcsi teljesítmény! Anyánk,
szerelmünk, hazánk áhítata, édes vallomása, átkaink, káromlásaink titkolója, Bábel fölötti győztes királyi uralkodónk és méltóságos alattvalónk. Örökös kincsünk, páratlan emlékezetünk. A logika és a számtan szavakkal való közlője, egyszerre védelmezőnk és képességünk, érték és mérték, valamint gyönyörű játék és törvény — mai magyarok számára.”
Kiss Dénes: Bábel után


„A magyar nyelv ismerete egyet jelent a magyar szabadság ismeretével. Amit a magyar nyelvről nem tudunk, azt önmagunkról nem tudjuk! Ez mindenképpen a magyar igazság egyike! A mi nyelvünk a mi életünk, a mi sorsunk, a mi erőnk. Amennyit nem ismerünk lényegéből, annyival vagyunk gyöngébbek. Ezért minden másnál fontosabb a magyar nyelv ősi törvényeinek ismerete. Ezt a felismerést tudatosítani kell minden magyarral, éljen bárhol a nagyvilágban.”
Kiss Dénes: Bábel után


„A magyar nyelvet jellemzi és gazdagítja a magánhangzó-illeszkedés vagy összhang zenei törvénye. Mintha hangvillát rezdítene egy másik hangvilla rezgése.” 
Kiss Dénes


„Bármit is kutat az ember, akkor jár helyes úton, ha az egyetemessel találja szembe magát. Vagyis a lényegét tekintve, nincs résztudomány.”
Kiss Dénes: Bábel után


NTA
0 Comments