Varga Csaba


Varga Csaba
Varga Csaba 1945-ben egy Somogy megyei kisközségben, Mezőcsokonyán született. Pécsett matematika-rajz szakon szerzett tanári diplomát. Kiváló matematikus, rajzfilm-rendező és magyar nyelvkutató. Nevéhez fűződik legfőképpen a magyar ősműveltség, a kárpát-medencei nyelv és írás kutatása, valamint Auguszta gyurmafigurája, és számos nemzetközileg is elismert rajzfilm.


„Aki ráérez a "szólátás" ízére, csodálatos szellemi világba lát bele.
Mivel hogy a magyar szó: kép, kép, kép.”„A kőkor szava kép. A gyökökbe rejtett kép végtelenül maradandó. Ezeket a képeket neveztem el ősképeknek.”
A magyar szókincs titka„Ez a nyelv a természettel tökéletes összhangban lévő nyelv. Alapkövei a világmindenség részleteit adják meg, különítik el és nevezik meg, az alapkövek összessége pedig tökéletesen átfogja, "lefedi" a teljes világegyetemet. E nyelvben a test, a nyelv, az ész, a lélek, Isten és a természet összesimul. Ez az, ami felülmúlhatatlanul csodálatos. Ez a nyelv teremtett és teremtő nyelv. Teremtésre teremtett nyelv. Teremtésének pillanata nagyon távoli korba helyezhető.”
A magyar nyelv„S miért a Kárpát-medencei az "igazi" ősnyelv? Mivel az itt maradottak természetes módon soha sem mentek el, nyelvük szinte "belenőtt" a tájba, minek következtében egyenes ágon maradt az, ami volt. Ez a bölcső. Ez okból futnak össze nyelvünkben – és épp e helyt – a szálak a világ minden tájáról és a legkülönbözőbb korokból. Következésképp belőle sugárzott ki minden egykoron.”
A magyar szókincs titka„Nem arról van szó, hogy a magyarok tanítottak másokat, hanem csupán arról hogy a magyarok őrizték meg legeredetibb állapotban azt az ősi nyelvet, amelyről a többiek különböző korokban leváltak. Vagyis nem csak a leágazások élnek, hanem az a nyelv is, amelyről leágaztak, s ezt ma magyar nyelvnek nevezik.”
Szavaink a múltból
„Nemcsak a szép, hanem a szép érzete is a világegyetem tulajdonságai közé tartozik.
A szép érzete nem más, mint vonzódás az igazsághoz.”
A 8. művészet felfedezése„Dicsekszünk, hogy a tudomány "objektívvé" vált. De mi az objektív szemléletmód? Az objektív szemléletmód azt jelenti, hogy a megfigyelő kilép az általa szemlélt világból, következésképpen az "objektív" világképből hiányzik az ember: ez a világkép tehát éppenhogy nem objektív. Ezért embertelen a mai tudományok által kirajzolt világkép, és ezért hamis is egyúttal.”
Az elme eredete


Forrás:
Varga Csaba könyvei


NTA
0 Comments