Nikola Tesla


Nikola Tesla
Nikola Tesla

Nikola Tesla (Smiljan, 1856. július 10. (Julián-naptár: június 28.) – New York, 1943. január 7.) szerb-amerikai fizikus, feltaláló, villamosmérnök, gépészmérnök, filozófus. Életében 146 szabadalmat (ebből 112-t az USA-ban) jegyeztek be a neve alatt. Róla nevezték el a mágneses indukció SI-mértékegységét. Forrás: Wikipedia“Meg vagyok róla győződve, hogy az egész kozmosz egysége az anyagi és spirituális síknak.
Az univerzumnak van egy magja, ahonnan az erőt és inspirációt kapjuk, mely örökkön hajt bennünket, érzem ennek erejét és értékét, ahogy az univerzum keresztül sugárzik megtarva magában az egyensúlyt. Még nem hatoltam bele a magban lévő titokba, de tudom, hogy ott van, és ha bármilyen fizikai aspektust akarnék hozzácsatolni, akkor úgy írnám le, hogy az a FÉNY, ha spirituálisan akarnám értelmezni, akkor az a SZÉPSÉG és EGYÜTTÉRZÉS. Aki képes ebben hinni, erősnek érzi magát, képes örömmel dolgozni, mert érzi, hogy benne van a világ teljes harmóniájának színezetében.”
Nikola Tesla“Az ember azonban nem egy közönséges tömeg, ami egyszerűen csak forgó atomokból és molekulákból áll, melyek hőenergiát raktároznak. Az élet teremtő elve következtében tartalmaz bizonyos magasabb rendű minőséget is, amivel meg lett ajándékozva.”
Nikola Tesla“A szellemi hatalom ajándék Istentől, az Isteni Létezőtől származik. Ha elménket az igazságra összpontosítjuk, ezzel a nagy hatalommal egyezünk.”
Nikola Tesla“Legnagyobb megdöbbenésemre nemsokára rájöttem arra, hogy minden gondolat, ami eszembe jutott, egy külső hatás által volt sugalmazva számomra.”
Nikola Tesla“Szilárdan hiszek a viszonzás törvényében. A valódi jutalom mindig arányos az elvégzett munkával és a meghozott áldozattal.”
Nikola Tesla“Ha a bennetek lévő gyűlöletet elektromos árammá lehetne alakítani, elég lenne az egész világ kivilágításához.”
Nikola TeslaNTA
0 Comments