Arvisura


Paál Zoltán Arvisura
Paál Zoltán: Arvisura


Arvisura jelentősége

“Miután a rovásírásos írásbeliség lényegében megsemmisült és a nemzet tudatában teljes egészében elhalványult, rendkívüli jelentőségű minden fellelhető rovásemléknek vagy átiratának – így az Arvisurának is – a közkinccsé tétele. Az Arvisurának sok érdekes mondanivalója van a magyar történelemről… Adjon ez az eredet-rege a magyarságnak sok erőt az új évezredben.”
Bolyky Úr János: Előszó az Arvisura második kiadásához, 2002.

Az Arvisuráról

“Az Arvisura (a szó jelentése Igazszólás) meghatározatlan idők óta íródik. A Föld legősibb krónikája, kezdet és vég nélküli. Jelenlegi ismereteink kb. 14.000 évet visznek vissza az időben, amikor Ardvisura Anyahita kezdte el leróni. Az Ataiszt elpusztító vízözönig (i.e. 5038) feltehetőleg ataiszi beavatottak rótták, a bibliai özönvíz után pedig a Hun Törzsszövetség rovótársadalma és beavatottjai írták tovább.
I.e. 4040-ben alakult meg a 24 Hun Törzsszövetség Ordoszban, azóta Paál Zoltán (1913-1982) a 993-ik rovósámán a láncolatban. Az ún. palóc regevilág i.e. 4040 óta 352 lerótt Arvisuráról tesz említést, de ennek csak töredékéből hoz történeteket. 82 Arvisurát érint, amelyből 144 alfejezetet ismertet. Így is közel 1400 oldalnyi a leirat, mely két kötetben, nyomtatásban is elérhető mindenki számára. A történetekben sok a fehér folt, vannak évezredek, melyekről nem történik említés, de a rendelkezésünkre bocsátott információk így is alkalmasak arra, hogy az érdeklődő olvasóknak kinyissa a szemét. A kollektív tudatban keringő információk szerint a Arvisurákat többek között 72×72 cm-es aranylemezekre rótták. Ezeket az anyagokat azóta is őrzik a Föld több pontján, különböző barlangok mélyén. Ezek az aranylemezek akkor lesznek elérhetők, ha arra megérett az idő és az emberiség.”
Kozsdi Tamás: A magyar ősemlékezet és az Arvisura világképAz ősemlékezet az írott források hiányában a szellemi forrásokat használja. Az ősemlékezet azoknak szólal meg, akik hallják a múlt rezdüléseit és keresik a jelenbe vezető utat, sőt magának az útnak az okát is. Az ősemlékezet a történelemre és az őstörténetre épül. Logikai láncolat köti őket össze még akkor is, ha nincs kézzel fogható bizonyíték mindenre.”
Kozsdi Tamás: A magyar ősemlékezet és az Arvisura világkép“Paál Zoltán átmentette a holnap emberisége számára a szakrális égi tanokhoz való hozzáférést. Az ő feladata az volt, hogy érthető nyelven átörökítsen egy olyan szemléletet, amihez már források hiányában a mai kutató lélek nem jutnaAz a tény, hogy mindez magyarul áll a rendelkezésünkre, arra enged következtetni, hogy a maghordozó népek fiai a szakrális égi tanok hírnökei lehetnek és lesznek vállalásuk mértékében. Az ő dolguk megajándékozni a tudással a földet és az ő kezükben van újra a felelőssége annak is, hogy a tudás miként kerül felhasználásra. Ez egyszerre kiváltság, teher de lehetőség is!”
Kozsdi Tamás: A magyar ősemlékezet és az Arvisura világkép“A mű feladata felnyitni a szemünket arra, hogy a világ, amit ma élünk, nagyon sok évezreden át a hun törzsszövetség népeinek, szkítáinak, pártusainak, avarjainak, hunjainak és magyarjainak a munkájából épült fel, és nem a sáskanépeknek nevezett atlantiszi menekült népek által. A civilizációnk köteles tudomást venni arról, aki azt felépítette, és nem csak arról, aki annak pusztítását, sáska elven való felemésztését nagy tempóban előidézte.”
Kozsdi Tamás: A magyar ősemlékezet és az Arvisura világkép“Az Arvisura lehetőséget ad a lelkünknek rendet találni a múltban és megérteni, hol és hogyan került szándékos csavar, manipuláció vagy időtorzítás a történelembe. S ennek felismerésével szinte azonnal kiviláglik az elkövető is. Nem azért, hogy ítélkezzünk, hanem hogy tisztán lássunk. Mert csak az igazság szabadít fel.
Kozsdi TamásA Paál Zoltán által lerótt Arvisura 2 kötetben, mintegy 1500 oldalon jelent meg, a Püski Kiadó gondozásában. Az Arvisura nem könnyű olvasmány, időt és elhatározást igényel attól, aki rászánja magát. El lehet olvasni egyszerre az elejétől a végéig, vagy témakörök szerint, melyeket úgy érezzük, közelebb állnak hozzánk. Egy biztos, a történelem mozaik darabkái csak egy bizonyos idő után kezdenek el illeszkedni azoknak, akik nem adják fel.
Az interneten több helyen található részlet az Arvisurából, de tanulmányozását  könyv formájában, egészében javaslom, mert a részletek csak így állnak össze igazán egésszé. És ennek mindenkiben, külön-külön, egyénenként kell bekövetkeznie.


NTA
0 Comments