Arany János


Arany János
Arany János 1856-ban Barabás Miklós litográfiája

Arany János (Nagyszalonta, 1817. március 2. – Budapest, 1882. október 22.) magyar költő, tanár, újságíró, a Kisfaludy Társaság igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és főtitkára. A magyar irodalom egyik legismertebb és egyben legjelentősebb alakja. A legnagyobb magyar balladaköltő, ezért nevezték a ballada Shakespeare-jének, vállalt hivatala miatt a szalontai nótáriusnak, de szülővárosában – vélhetően természete miatt – a hallgati ember titulussal is illették.
Ő a magyar nyelv egyik legnagyobb ismerője, és ennek megfelelően páratlanul gazdag szókinccsel rendelkezett. Pusztán kisebb költeményeiben mintegy 23 ezer szót, illetve 16 ezer egyedi szótövet használt. Petőfi Sándor kortársa és barátja is volt egyben. Forrás: Wikipedia
“Minden szál hozzá vezetett, és minden szál tőle vezet, a magyar szellemi életnek ő a sugárzási központja.”Szerb Antal


“Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, Ember lenni mindég, minden körülményben.”
Domokos Napra


“Előtted a küzdés, előtted a pálya,
Az erőtlen csügged, az erős megállja.
És tudod: az erő micsoda? - Akarat,
Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat.”
Domokos Napra


“Az ember tiszte, hogy legyen
Békében, harcban ember.
Méltó képmása istennek,
S polgára a hazának,
Válassza ott, válassza itt
A jobbik részt magának.”
Gondolatok


“Ha minket elfú az idők zivatarja:
Nem lesz az istennek soha több magyarja.”
Az Örökség


“Kettős úton halad az emberi élet:
Egyik a gyakorlat, másik az elmélet.”
Nagyidai Cigányok


“Illyen a szerencse?” (…)
Ha ma égig emelt, holnap alád megyén.”
Nagyidai Cigányok


“Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élte kincsét, ámbár napja múl;
Hanem lerázván, ami benne földi,
Egy éltető eszmévé fínomul,
Mely fennmarad s nőttön nő tiszta fénye,
Amint időben, térben távozik;
Melyhez tekint fel az utód erénye:
Óhajt, remél, hisz és imádkozik.”
Széchenyi Emlékezete


“Nekem áldott az a bölcső,
Mely magyarrá ringatott;
Onnan kezdve, ezer szállal
Köt hazámhoz tartalék:
Puszta elvont ideállal
Inkább nem is dallanék.”
Kozmopolita Költészet


“Öleljük meg egymást, szívesen, meghitten,
És szeressük egymást: úgy áld meg az Isten.”
Egyesülés


“A hír, ha kivált rossz, mint levegő, terjed,
Nehéz kikerülni hogy bé ne lehelljed.”
Hatodik Ének


“Midőn a roncsolt anyagon
Diadalmas lelked megállt;
S megnézve bátran a halált,
Hittel, reménnyel gazdagon
Indult nem földi útakon,
Egy volt közös, szent vigaszunk
A LÉLEK ÉL: találkozunk!”
Juliska Sírkövére


“Vágyaid elérhetetlen
Tartományba vonzanak;
Az, mi után futsz epedve,
Csalfa, tünde fényalak,
Egy sugár a nap szeméből…
Büszke diadalmosoly,
Mely a sirvafutó felhőn
Megtörik, - de nincs sehol!”
A Gyermek és Szivárvány


“Köszönöm, oh Isten,
köszönöm azt neked,
Hogy hatvan évemig
láthatnám remeked,
Ezt a szép világot…”
Vakságban


“Egyes szavak csupán levelei, vékony ágai a nyelv törzsökének, azok rombolása könnyebben pótolható: de a szókötési formák azon nemesebb erek, csatornák, melyeken a fa éltető nedve kereng.”
Arany János


NTA
0 Comments