Albert Einstein


Albert Einstein
Albert Einstein

Albert Einstein (Ulm, 1879. március 14. – Princeton, 1955. április 18.) zsidó származású német elméleti fizikus; tudományos és laikus körökben a legnagyobb 20. századi tudósnak tartják. Ő dolgozta ki a relativitáselméletet és nagymértékben hozzájárult a kvantummechanika, a statisztikus mechanika és a kozmológia fejlődéséhez. 1921-ben fizikai Nobel-díjjal jutalmazták „az elméleti fizika területén szerzett eredményeiért, különös tekintettel a fényelektromos jelenség törvényszerűségeinek felismeréséért”. Zsenialitására jellemző, hogy előre tudott jelezni olyan dolgokat, amelyeket 100 évvel később a gyakorlatban is bizonyítottak. 2016. február 11-én amerikai kutatók bejelentették, hogy Einstein gravitációs hullámokkal kapcsolatos elmélete igazolódott, ezzel a felfedezéssel egy új tudományág született, a gravitációshullám-csillagászat. Forrás: Wikipedia“Minél inkább növekszik a megismert, annál inkább tágul a nem ismert tartomány.”
Albert Einstein


“A zsúfoltságban találd meg az egyszerűséget. A disszonanciában találd meg a harmóniát. A lehetőségek a nehézségekben rejlenek.”
Albert Einstein


“A logika képes eljuttatni minket A- ból B-be. A képzelet képes eljuttatni bárhová.”
Albert Einstein


“A múltat, jelent és jövőt csak a makacsul jelenlévő illúzió különbözteti meg egymástól.”
Albert Einstein


“Naponta többször is megállapítom, hogy saját külső és belső életem mennyire függ embertársaim – élők és holtak – munkájától, és hogy milyen komolyan kell igyekeznem, hogy ugyanannyit adhassak vissza, mint amennyit kaptam.”
Albert Einstein


“Annak ellenére, hogy ilyen harmónia van a kozmoszban, melyet véges értelmemmel én is fel tudok ismerni, még mindig vannak emberek, akik azt mondják, hogy nincs Isten. Ami viszont igazán dühössé tesz, az az, hogy nézeteik alátámasztására engem idéznek.”
Albert Einstein


“Minél mélyebben hatol az ember a természet titkaiba, annál nagyobb tiszteletet érez Isten iránt.”
Albert Einstein


„Aki még sosem követett el hibát, valószínűleg még sosem próbált semmi új dolgot.”
Albert Einstein


„Amit nem tudsz egyszerűen elmagyarázni, azt nem is érted egészen.”
Albert Einstein


„Az idő korántsem olyan, amilyennek látszik. Nemcsak egy irányban halad, hanem egyszerre létezik benne a jövő a múlttal.”
Albert Einstein


„Azt nem tudom, hogy a harmadik világháborút milyen fegyverekkel fogják megvívni, de a negyediket biztosan botokkal és kövekkel.”
Albert Einstein


„Csak a másokért élt élet érdemes arra, hogy leéljük.”
Albert Einstein


„Egyetlenegy probléma sem oldható meg azon a tudatossági szinten, amelyen az keletkezett.”
Albert Einstein


„Fura egy helyzetünk van itt, e földön. Csak rövid látogatásra érkeztünk, és nem tudjuk, miért, bár néha azért mintha sejtenénk a célt.”
Albert Einstein


„Tanulj a tegnapból, élj a mának és reménykedj a holnapban. A legfontosabb azonban, hogy ne hagyd abba a kérdezést.”
Albert EinsteinNTA
0 Comments